دانلود فهرست بهای ۹۹

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۹دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۹دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۹دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۹دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۳۹۹دانلود

 برای رشته مرمت بناهای تاریخی،  اولین بار در ۱۳۹۹ فهرست بها ابلاغ شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *