جدول مقادیر Fcr برای دو نوع فولاد ساختمانی ST37 و ST52 در جدول زیر آورده شده است:

برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید