مقاله: تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP و مقایسه رفتار آن با تیر بتن آرمه با استفاده از روش المان محدود

کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین مهندسی ICRAE2013

ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اسفند ۱۳۹۱

تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP و مقایسه رفتار آن با تیر بتن آرمه با استفاده از روش المان محدود

حامد کمانه آذری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

hkamaneh@iaushab.ac.ir

مسعود رئوفی[۱]

استاد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

m.raoufi@iaushab.ac.ir

سیدحسین نژادفرد

کارشناس ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

hossein.nejadfard@gmail.com

چکیده

با توجه به اینکه کشور ایران در روی کمربند اصلی زلزله واقع شده است؛ لذا موضوع مقاوم سازی و سبک­­سازی سازه­ها بسیار پراهمیت جلوه می­کند برهمین اساس از یک سو با توجه به لرزه­خیزی منطقه، و از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که آب دریاها حاوی انواع املاح خورنده و مضر برای المان­های بتنی است، و این املاح در سازه­های بتن­آرمه باعث خوردگی آرماتورهای مسلح کننده و انهدام کل سازه می­شود؛ لذا باید برای حفاظت این گونه مصالح در برابر خوردگی و یا جایگزینی آن با دیگر مصالح، تحقیقاتی انجام پذیرد، در تحقیق حاضر جهت بررسی مقاوم­سازی و سبک­سازی سازه­های بتن­آرمه سعی بر جایگزینی عامل مسلح کننده این سازه­ها با میلگردهای پلیمری[۲]FRP شده است. بدین منظورر میلگرد پلیمری[۳]GFRP جایگزین میلگردهای فولادی شده و رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله جهت بررسی رفتار تیر بتنی جدید که آرماتورهای اصلی آن با میلگردهای GFRP جایگزین شده اند از نرم افزار المان محدودد ABAQUS بهره گرفته شده است. که نتیجه حاصل از تحلیل این تیرها در نرم افزار و مقایسه این نتایج با رفتار تیر بتن­آرمه معمولی، نشان دهنده بهبود رفتار تیر از بابت کاهش تنش در عضو خمشی می باشد.

واژه‌های کلیدی: میلگرد GFRP، تیر بتنی ، عضو خمشی ، روش المان محدود، ABAQUS

[۱] -نویسنده مسئول

[۲] – Fiber Reinforced Polymer

[۳] – Garbon Fiber Reinforced Polymer

 دریافت رایگان کامل مقاله Fulltext

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *