روز: دی 16, 1393

سیستم سقف کامپوزیت عرشه فولادی

تاریخچه عرشه‌های فولادی مرکب فولاد برای اولین بار برای نگه‌داشتن یک سقف بتنی در سال 1920 مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1926 سیستم عرشه فولادی را تحت عنوان یک…

ادامه مطلب