جدول مساحت آرماتور بر اساس تعداد و قطر میلگردها برای زیر شیشه میز کار مهندسین عمران (under glass)

مورد استفاده در طراحی سازه های بتنی، نقشه کشی سازه های بتنی، تبدیل میلگرد در کارگاه، آزمون های نظام مهندسی و…

بر حسب سانتی متر [cm] و میلی متر [mm]

تنظیم شده بر اساس میلگرد های موجود در ایران (φ۲۴ و φ۲۶ در ایران تولید نمی شود ولی در اکثر کتب مرجع استفاده شده است روی این سطر ها علامت گذاشته شده است، میلگرد بالاتر از ۳۲ نیز بصورت سفارشی تولید می شود)

۱-جدول مساحت آرماتور بر حسب [cm]

برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید

۲-جدول مساحت آرماتور بر حسب [cm] و [mm] در یک جدول

برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید