مقاله: بررسی شکل پذیری و مقاومت ستون های بتن مسلح دایروی مقاوم سازی شده با کامپوزیت FRP

عنوان مقاله: بررسی شکل پذیری و مقاومت ستون های بتن مسلح دایروی مقاوم سازی شده با کامپوزیت FRP سرفصل مربوط: سال انتشار: ۱۳۹۰ نوع ارایه: محل انتشار: [ سومین همایش ملی مهندسی عمران ] بررسی شکل پذیری و مقاومت ستون های بتن مسلح دایروی مقاوم سازی شده با کامپوزیت FRP حامد...

مقاله: فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین های بادی دریای

عنوان مقاله: فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین های بادی دریایی سرفصل مربوط: سال انتشار: ۱۳۹۰ نوع ارایه: محل انتشار: [ اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ] اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ایران، اسفند ۱۳۹۰ First National Conference on Civil Engineering,...