انتخاب برگه

وبسایت شخصی مهندس نژادفرد

مهندس سیدحسین نژادفرد | کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی

پیام فیدیک

مهندسان بیش‌ترین سهم را در دستیابی به کیفیت زیست کنونی که از آن بهره‌مند هستیم، داشته‌اند. آب پاکیزه و سالم، سیستم ترابری کارآمد، مهار شدن مخاطرات سیل و طغیان‌ها، مدیریت مواد زائد، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، طرح‌های تولید و توزیع برق و نظایر آن‌ها، همه...

بیشتر بخوانید

فرم تماس با من

10 + 1 =